Lebensmittel

0.jpg

Lebensmittel是德国著名的食品网站,在这里不仅仅能购买到五花八门的食品,还能购买到部分药品,这里也有非常著名的Jensen's肝泥购买,Jensen's肝泥是一种非常方便的辅食,营养丰富,有利于补充锌和铁,大人宝宝都能吃。

官网地址——www.lebensmittel.de/

 

1、打开官网首页;

1-1.jpg

 

2、新用户注册,填写个人信息及收货地址信息,收货地址信息→请登陆德意官网www.dabei.com.de/→个人中心→仓库地址→根据仓储地址信息填写;

2-1.jpg

 

3、选择需要购买的商品并添加购物车;

4-1.jpg

 

4、核实购物车中商品信息;

5-1.jpg

 

5、选择帐单地址及送货地址;

6-1.jpg

 

6、选择付款方式;

7-1.jpg

 

7、核实订单详情并付款;

8-1.jpg

 

8、订单完成。

 


 

德意國際倉儲物流解決方案

二维码.jpg

识别二维码,关注德意公众号,即送10元积分